Voor het onderhouden van kennis en vaardigheden behorend bij mijn beroep als acupuncturist, heeft de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA) de eis aan haar leden, dat er regelmatig nascholingen worden gevolgd. Dit om de kwaliteit van de leden te kunnen garanderen. Hieronder geef ik u inzage in de door mij gevolgde nascholingen gedurende de afgelopen jaren. (nascholing toen ik nog als Mensendiecktherapeut werkzaam was zijn niet meer vermeld)

1983 Afronding opleiding tot oefentherapeut Mensendieck
1994 Afronding Acupunctuur opleiding aan de The Anglo Dutch institute for Oriental Medicine
2001 Afronding opleiding "Stems and Branches"  (de klassieke vorm van acupunctuur)
2001 Polsdiagnostiek
2001 Intercollegiaal overleg
2001 Extrameridianen volgens de Stems and Branches
2001 Emoties in de klassiekers
2001 Polsdiagnostiek (vervolg)
2001 Psychologie van de stammen en takken
2002 Afronding opleiding "Celestial clouds and Terrestrial Metres" (klassieke acupunctuur gecombineerd met westerse pathologie)
2002 Acupunctuur bij Kinderen
2002 Werking en bijwerking van allopathische medicijnen
2002 Intercollegiaal overleg
2002 Hemel-Aarde-mens principe
2002 Hemel-Aarde-Mens principe  (vervolg)
2003 Acupunctuur bij Kinderen deel II
2003 An energetic approach to phycology
2004 The Eight Extraordinary Meridians
2005 Kinderacupunctuur
2005 Intercollegiaal overleg
2006 Chinees voor acupuncturisten
2006 Quantum Touch
2006 Geweldloos communiceren
2007 Point energetics and case histories part V
2007 Point energetics and case histories part VI
2007 Point energetics and case histories part VII
2007 The ladder of the Soul in east asian medicine
2008 Infertiliteitsproblematiek
2008 Driewarmer
2008 Four Pillars
2009 Chinese Farmacologie
2009 Jubileum Congres “Zorg voor de toekomst”
2011 Opleiding Voedingsleer
2011 Death and Bereavement
2012 Shao Yin (over acupunctuurpunten)
2012 Lezing Cardio acupunctuur
2012 Point energetic Shao Yin (hart/nier acu punten) vervolg
2012 Intercollegiaal overleg
2012 De Zorgondernemer (Nyenrode)
2013 Intercollegiaal overleg
2013 Stage begeleiden
2013 Holisme in tijden van BTW heffing
2013 Jueh Yin (over acupunctuurpunten)
2014 Infertiliteit
2014 Deelname aan het onderzoek over het effect van acupunctuur op pijn  (project MAPPHS)
2015 The eight Extraordinary Channels
2015 Begeleiden van stage
2015 Shen acupunctuur (over emotionele problemen)
2015 Chong mai (extra meridiaan)
2015 Intercollegiaal overleg
2016 Shen acupunctuur (over emotionele problemen)
2016 Oncologie - acupunctuur bij kanker
2016 Intercollegiaal overleg
2016 Medische Basis Kennis (MBK)
2017 EHBO
2017 Lezing Wkggz, infographic en vertrouwen in de naald
2017 Yuan Qi (acupunctuur bij pijn-, spier- en gewrichtsklachten)
2017 Punten van de maag meridiaan
2017 Shen acupunctuur (psychologie)
2017 Jefrey Yuen, divergente meridianen
2017 Jeffrey Yuen, The spirit of the practitioner and the art of needling
2017 The 5 Spirit sources - Shen, Hun, Po, Zhi and Yi
2017 Diagnosis and treatment principles
2018 Intercollegiaal overleg
2018 Communiceren kun je leren (Harteveld trainingen)
2019 Intercollegiaal overleg

2019 Congres integrale zorg
2019 Jeffrey Yuen, luo meridianen
2019 Jeffrey Yuen, essential oils in Classical Chinese Medicine
2020 Gabriel DeVriendt Slaapproblemen, burn-out & depressie
2020 EHBO