Zo werk ik Acupunctuur Belfor

De behandelaar, Diana Belfor, is MBK gecertificeerd en lid van de Nederlandse vereniging voor
Acupunctuur (NVA) en handelt naar de regels die de NVA aan haar leden stelt. Hieronder valt onder
andere het beschermen van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens
en het bijhouden van kennis door het volgen van verplichte nascholingen. Voor meer informatie
wordt u verwezen naar de site van de NVA: acupunctuur.nl.
Acupunctuur Belfor staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 2734879.

Acupunctuur, Moxa, Zijde, Essentiële oliën
Acupunctuur en moxa therapie zijn aanvullingen op reguliere behandelingen. Bij acupunctuur wordt
gebruik gemaakt van dunne naaldjes. Moxa therapie is een warmtebehandeling om huidregio’s of
acupunctuurpunten mee te verwarmen. De moxa wordt dan boven de huid gehouden of op een
naaldje geplaatst.
Soms wordt gekleurd zijde gebruikt die op acupunctuurpunten wordt geplakt. Dit heeft een
langdurig mild effect om de energie te kunnen blijven stimuleren. Deze methode is ontwikkeld door
Christel Heidemann, de grondlegster van de Meridiaan-kleurentherapie.
Essentiële oliën worden soms geadviseerd als verwacht wordt dat dit het effect van de acupunctuur
behandeling verlengt. De olie is zonder toevoegingen of chemische middelen. De oliën worden apart
afgerekend. De kosten hiervan worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn voor eigen
rekening.

Wachtruimte en terrein Acupunctuur Belfor
U wordt vriendelijk verzocht geen telefoongesprekken te voeren in de wachtkamer.
Er mogen geen vervoermiddelen geparkeerd worden voor het raam van Acupunctuur Belfor.
Acupunctuur Belfor is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen
in de wachtruimte, praktijkruimte en op het terrein van Acupunctuur Belfor.
Voorafgaand aan de behandeling
Het is belangrijk dat u voorafgaand aan een behandeling gevraagd en ongevraagd alle informatie
verstrekt die van belang is of kan zijn voor een goede en zinvolle behandeling. Daaronder wordt
begrepen informatie over andere behandelingen of therapieën die u volgt of heeft gevolgd en
medicatie die u gebruikt of heeft gebruikt. Ook gedurende een behandeltraject is het belangrijk dat
u Acupunctuur Belfor op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in behandelingen, therapieën of
medicatie.
Om te komen tot een energetische diagnose volgt een tong- en polsdiagnose. Om een polsdiagnose
te kunnen stellen, moeten uw polsen vrij zijn van sieraden, bandjes en touwtjes. Vriendelijk wordt u
daarom verzocht, voordat u binnen geroepen wordt, al deze attributen af te doen.

De behandeling
Na het intakegesprek volgt altijd de behandeling tenzij u aangeeft hiervan af te zien. Aan het begin
van elke volgende behandeling vindt een kort gesprek plaats waarna de behandeling met uw
(mondelinge) toestemming wordt voortgezet.
Bij de behandelingen is soms een derde (stagiaire of collega) aanwezig. Voorafgaand aan de
behandeling zal dit kenbaar worden gemaakt. Als u hier bezwaar tegen heeft, laat het dan vooraf
weten. De behandeling zal nooit door een stagiaire worden uitgevoerd.
Een behandeling of behandeltraject van Acupunctuur Belfor is géén vervanging van andere
therapieën of medicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere behandeltrajecten is uw
eigen verantwoordelijkheid.

Betalingen
Behandelingen worden na afloop afgerekend per pin. De nota wordt als pdf aan u verstuurd per email.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt de behandeling vanuit de aanvullende verzekering
(deels) vergoed. U dient zelf de nota te declareren bij uw zorgverzekeraar.
Voor gereserveerde tijd bij het niet nakomen van een afspraak wordt EUR 30 in rekening gebracht,
tenzij de afspraak 24 uur voor de behandeling is geannuleerd. Deze kosten, op de nota
gespecificeerd als gereserveerde tijd, worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Annulering
dient per e-mail of telefonisch te geschieden.

Klachten
Bij klachten dient u zich eerst tot Acupunctuur Belfor te wenden om tot een oplossing te komen.
Lukt dit niet, dan kunt u zich wenden tot de Koepel Alternatieve Behandelwijzen via www.kabklachten.
nl.

Verjarings- en vervaltermijnen
In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn
van alle vorderingen en verweren jegens Acupunctuur Belfor één jaar.
Website
De teksten op de website van Acupunctuur Belfor worden met de grootste zorg samengesteld en zijn
bedoeld om de bezoeker van algemene informatie te voorzien. Aan deze informatie kunnen geen
rechten worden ontleend.
De website van Acupunctuur Belfor bevat links naar websites van derden. Acupunctuur Belfor is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Aansprakelijkheid
Acupunctuur Belfor spant zich in de behandeling uit te voeren zoals van een redelijk bekwaam en
redelijk handelend acupuncturist verwacht mag worden. Acupunctuur Belfor kan niet garanderen
dat een bepaald resultaat wordt behaald.
Acupunctuur Belfor is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Acupunctuur Belfor is
uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.
(versie 2018-06-24)